• baner03.jpg
  • baner07.jpg
  • baner00.jpg
  • baner05.jpg
  • baner01.jpg
  • baner04.jpg
  • baner08.jpg
  • baner12.jpg
  • baner06.jpg
  • baner02.jpg

Obraz samego siebie u osób z niepełnosprawnością intelektualną

Bibliografia:
1. Janion E., Rudzińska-Rogoża A. (2003), Samoocena i jej wpływ na społeczne przystosowanie, w: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Tom I Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków, Oficyna Wydawnicza "Impuls".
2. Janiszewska-Nieścioruk Z. (2000), Znaczenie samooceny w społecznej integracji niepełnosprawnych intelektualnie, Zielona Góra, Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
3. Janiszewska-Nieścioruk Z., (2002), Samoocena w sferze fizyczno-ruchowej i intelektualnej dzieci z lekką niepełnosprawnością umysłową, Szkoła Specjalna nr.1
4. Kościelak R., (1989), Psychologiczne podstawy rewalidacji upośledzonych umysłowo, Warszawa, PWN.
5.Majewicz P., (2002), Obraz samego siebie a zachowanie młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
6. Mikrut. A., (1995), Różnice w zakresie obrazu własnej osoby między uczniami szkół specjalnych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim o wysokiej i niskiej aktywności społecznej, w: J. Wyczesany (red.), Pomoc psychopedagogiczna dzieciom niepełnosprawnym, Częstochowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.
7. Mikrut. A., (1995), Lęk a samoocena i samoakceptacja uczniów szkoły podstawowej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, w: J. Pańczyk (red.), Rocznik pedagogiki specjalnej. Tom 6, Warszawa, WSPS.
8. Mikrut. A., (1998), Podstawy wychowawcze rodziców a samoocena i samoakceptacja u ich dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej dla lekko upośledzonych umysłowo, w: J. Pańczyk (red.), Rocznik pedagogiki specjalnej. Tom 8, Warszawa, WSPS.
9. Pilecka W., (2001), Psychoruchowy rozwój dzieci o obniżonej sprawności umysłowej, w: W. Pilecka i J. Pilecki (red), Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
10. Pilecki A. (1994), Spostrzeganie swoich właściwości fizycznych a zaburzenia w zachowaniu dzieci niewidzących, w: M. Chodkowska (red.), Człowiek niepełnosprawny. Problemy autorealizacji i społecznego funkcjonowania, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
11. Witkowski T., (1998), Obraz siebie u młodzieży z lekkim niedorozwojem umysłowym, w: M. Chodkowska (red.), Pedagogika specjalna wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
12. Żmudzka M. (2003), Samoocena dzieci niepełnosprawnych intelektualnie uczęszczających do klas integracyjnych, w: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Tom I Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków, Oficyna Wydawnicza "Impuls".
13. Żółkowska T. (2003), Poziom samoakceptacji osób z głębszą niepełnosprawnością, w: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Tom I Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków, Oficyna Wydawnicza "Impuls".
Katarzyna Kunicka

 

© Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu - 2013
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec