baner-bip

Zapytanie ofertowe dotyczące "Dowozu Uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy"

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ul. Ogrodowa 2a , 58-306 Wałbrzych, telefon 074 840-80-64 prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie zadania dotyczącego:
"Dowozu Uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy" w zakresie wynikającym z SIWZ, załączonego do w/w zapytania w tym: zapewnienie busa min. 18 osobowego posiadającego pasy bezpieczeństwa oraz kierowcę, który pomoże przy wnoszeniu osób niepełnosprawnych ruchowo do busa.
1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
2. Termin realizacji: od 07 stycznia 2014 r. do dnia 23 grudnia 2014 r. z wyłączeniem miesiąca sierpnia 2014 roku (przerwa wakacyjna)
3. Termin i miejsce składania ofert : 20.12.2013 r.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Ogrodowa 2a w Wałbrzychu do godz. 13.00.

Forma dostarczenia: osobiście (w zaklejonej i opisanej kopercie)

4. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Marta Woźniak,
tel. (74) 840-80-64, od godz. 7.00 do godz. 15,00.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
6. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%
7. Termin związania ofertą: 30 dni.
8. W załączeniu przekazujemy Formularz wyceny, stanowiący podstawę do wyceny, której prosimy dokonać na załączonym druku oferty.
9. Do oferty cenowej prosimy dołączyć: aktualny dokument rejestrowy działalność Gospodarczą, licencję, aktualne ubezpieczenie .

Szybki kontakt

Email:
Temat:
Wiadomość:
© Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu - 2013
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec